Privatumo politika

UAB „Kaivana“ (toliau – „bendrovė“ arba „mes“) rūpinasi Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarko, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Bendrovė skelbia šią privatumo politiką (toliau – „privatumo politika“).

Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokią informaciją apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas, o „elektroninė parduotuvė“ reiškia elektroninę parduotuvę adresu www.simba.lt.

 1. Kam reikalinga ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai Jūs lankotės mūsų elektroninėje parduotuvėje, susikuriate asmeninę paskyrą, perkate mūsų siūlomas prekes, sutinkate su tiesiogine rinkodara ar bendraujate su mumis. Privatumo politikoje taip pat pateikiama kita svarbi informacija apie asmens duomenų tvarkymą, Jūsų teises ir jų įgyvendinimo tvarką.

 1. Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Kaivana“, juridinio asmens kodas 133983057, adresas Rūtų g. 8, Dievogalos k., Kauno r. sav., Lietuva LT-53428, kontaktinio telefono Nr.: +370 (610) 48 141, elektroninio pašto adresas klausimams, susijusiems su asmens duomenų tvarkymu: info@simba.lt.

 1. Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?
 2. Paskyros elektroninėje parduotuvėje sukūrimo ir administravimo tikslu:
Asmens duomenys

Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate susikurdami savo asmeninę paskyrą elektroninėje parduotuvėje („registracijos duomenys“):

 

Privalomi registracijos duomenys:elektroninio pašto adresas, slaptažodis.

 

Neprivalomi registracijos duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, pašto kodas. 

 

Jūs taip pat galite susikurti paskyrą elektroninėje parduotuvėje, naudojantis Jūsų turima “Google” arba “Facebook” paskyra. Tokiu atveju mes gauname ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

 

Asmens duomenys, tvarkomi paskyros administravimo tikslu:

 

Registracijos duomenys, paskyros sukūrimo ir prisijungimo prie paskyros data ir laikas, Jūsų užsakymų duomenys ir istorija (pvz., užsakytos prekės, kaina, data, užsakymo numeris).

 

Jūsų veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (pvz., prisijungimo informacija); informacija apie sėkmingą užsakymo apmokėjimą.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): sukurti Jums paskyrą ir ją tinkamai administruoti.

 

Jeigu registracijai elektroninėje parduotuvėje naudojatės “Google” arba “Facebook” paskyra, mums Jūsų asmens duomenys perduodami sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Asmens duomenų saugojimo laikotarpisAsmens duomenys (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau) tvarkomi visą aktyvų paskyros naudojimo laikotarpį ir saugomi 3 metus ir 14 kalendorinių dienų nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba iki tol, kol jūs pateiksite mums prašymą Jūsų paskyrą panaikinti arba atšauksite savo sutikimą, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte naudotis registruotiems klientams teikiamomis paslaugomis ir greičiau apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje.

Jeigu prie savo paskyros neprisijungsite ilgiau kaip tris metus, Jums bus išsiųstas pranešimas su prašymu prisijungti prie paskyros, jeigu to nepadarysite per 14 kalendorinių dienų, Jūsų paskyra bus ištrinta. 

 1. Prisijungimo prie paskyros tikslu:
Asmens duomenys

Elektroninio pašto adresas, slaptažodis.

 

Jums identifikuojantis per trečiąją šalį (per „Google“ arba „Facebook“ paskyrą): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas

 

Šie asmens duomenys yra būtini tam, kad galėtumėte prisijungti prie paskyros. 

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jums identifikuojantis per „Google“ arba „Facebook“ paskyrą –

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

 

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): tinkamai identifikuoti paskyros naudotoją.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpisAsmens duomenys tvarkomi (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau) tvarkomi visą aktyvų paskyros naudojimo laikotarpį ir saugomi 3 metus ir 14 kalendorinių dienų nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba iki tol, kol jus pateiksite mums prašymą Jūsų paskyrą panaikinti arba atšauksite savo sutikimą, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
 1. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo tikslu:
Asmens duomenys

Duomenys reikalingi sutarčiai sudaryti ir įvykdyti (privalomi pateikti asmens duomenys): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

 

Jei pirkėjas nesutampa su gavėju, papildomai pateikiami šie duomenys: gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

 

Kita informacija, susijusi su prekių užsakymu: mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant: banko sąskaitos numeris, apmokėjimo faktas), prekių užsakyme nurodyti duomenys, informacija apie prekių pristatymą, grąžinimą bei pateiktus skundus.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): nutraukus prekių užsakymo pateikimo procesą, sudaryti galimybę jį pateikti vėliau.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Asmens duomenys saugomi 3 metus po pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo dienos. 

 

Jums pateikus prekių užsakymą, bet jo neapmokėjus (t. y. nesudarius sutarties), duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų, nuo jų pateikimo. 

Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte užsisakyti elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes, o mes sudarytume su Jumis prekių pirkimo – pardavimo sutartį ir ją įvykdytume. 

Taip pat šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvykdyti kitas mums iš sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsirandančias pareigas, pavyzdžiui, sudaryti Jums galimybę grąžinti prekes ar įgyvendinti savo teises įsigijus nekokybišką prekę.

Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ar adresus), esate atsakingi ir privalote įsitikinti, kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu:
Asmens duomenysVardas, elektroninio pašto adresas, sutikimo su tiesiogine rinkodara data.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Kol galioja jūsų sutikimas.

Šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte gauti naujausią bendrą informaciją apie mūsų veiklą, prekes, organizuojamas akcijas ir pasiūlymus.

Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą. Jeigu tokį sutikimą davėte, bet nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys toliau būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, rinkodaros galite atsisakyti paspaudę atitinkamą nuorodą elektroniniame laiške, kuriuo Jums siunčiama tiesioginė rinkodara arba informuodami mus apie savo atsisakymą elektroninio pašto adresu info@simba.lt

Mes galime Jums siųsti nereklaminio pobūdžio pranešimus (elektroniniu paštu ir (ar) telefonu), susijusius su paslaugų teikimu, net jeigu nedavėte sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar vėliau jį atšaukėte.

 1. Statistiniais tikslais

Statistiniais tikslais renkame tam tikrą informaciją apie savo klientus. Šiuo tikslu mes naudojame „Google Analytics“ (privatumo politikos 9 skyrius), kurio pagalba renkame apibendrintą informaciją apie tai, iš kokių valstybių asmenys lankosi mūsų elektroninėje parduotuvėje, nedarydami jokių prognozių ar išvadų apie konkretų asmenį.

Asmens duomenysIP adresas, valstybė.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) – Google Analytics slapukai įrašomi tik Jums sutikus.

 

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): statistiniais tikslais rinkti informaciją apie tai, iš kokių valstybių klientai lankosi mūsų elektroninėje parduotuvėje.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 26 mėnesiai
 1. Komunikacijos su klientais ir / ar potencialiais klientais (skundai, kreipimaisi, prašymai ir pan.) tikslais:
Asmens duomenys

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ar kita informacija, kurią Jūs pateiksite, Jūsų pateiktos užklausos (skundo) turinys, kreipimosi laikas, kiti su užklausa (skundu) pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys, pavyzdžiui, pirkimo duomenys, nuotraukos, bet kokia kita informacija, kuria Jūs nuspręsite pasidalinti su mumis.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.).

            

Tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c) p.): Lietuvos Respublikos vartotojų teisių įstatymo 21 str.

 

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): tinkamai atsakyti ar išnagrinėti Jūsų užklausą, prašymą ar skundą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 2 metus po komunikacijos pabaigos.

 

Jeigu į mus kreipiatės per socialinių tinklų paskyras, duomenys saugomi šios politikos 3.6 punkte nustatytą terminą.

 1. Paskyrų socialiniuose tinkluose administravimo tikslu:

Mes administruojame šias savo paskyras socialiniuose tinkluose: https://www.facebook.com/Simba.Lietuva/; https://www.instagram.com/simbalietuva/.

Asmens duomenysVardas, pavardė, pseudonimas, nuotrauka, informacija apie komunikaciją paskyroje, atsiųsti pranešimai (gavimo laikas, turinys, susirašinėjimo istorija ir pan.), komentarai, reakcijos į paskelbtus įrašus, bendrinimai ir kita informacija, kurią Jūs pateiksite mūsų paskyroje.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasTvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): tvarkyti savo socialinių tinklų paskyras.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei iki mūsų paskyros konkrečiame socialiniame tinkle ištrynimo. Tam tikra informacija apie Jūs gali būti ištrinta ir anksčiau, pavyzdžiui, Jums ištrynus savo paskyrą socialiniame tinkle.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad „Facebook“ ir „Instagram“ socialiniai tinklai yra Facebook produktai, todėl Jums lankantis mūsų paskyrose šiuose socialiniuose tinkluose, Facebook, kaip savarankiškas duomenų valdytojas, gali rinkti šioje privatumo politikoje nenurodytus asmens duomenis, juos tvarkyti kitais tikslais ar ilgiau nei nurodyta šioje privatumo politikoje. Informaciją apie tai, kaip Facebook tvarko Jūsų asmens duomenis, galite rasti apsilankę čia: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. Tikslu, pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų:
Asmens duomenysVisa 3.3 ir 3.6 punktuose paminėta informacija, bendrovės komunikacija su Jumis, Jums siųsta informacija, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasTvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) p.): apginti mūsų teises ir interesus teisiniuose procesuose.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Asmens duomenys saugomi 10 metų po to, kai yra įvykdoma tarp Jūsų ir mūsų sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis.
 1. Mokestinių, buhalterinės apskaitos prievolių vykdymas
Asmens duomenysVardas, pavardė, adresas, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas (jei asmuo įregistruotas PVM mokėtoju), duomenys apie įsigytas prekes, išrašyti apskaitos dokumentai ir jų duomenys, kiti apskaitos ir mokestiniai duomenys, kuriuos mes privalome rinkti, tvarkyti ir saugoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasTvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė buhalterinės apskaitos, mokesčių ar kitų viešųjų prievolių srityje (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Buhalteriniai dokumentai (pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros) saugomi teisės aktų nustatytą laikotarpį.
 1. Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu ir kurie nurodyti kaip privalomi, turėsite pateikti, tam kad galėtumėte su mumis sudaryti sutartį ir įsigyti prekes. Jums nepateikus privalomų asmens duomenų, negalėsime su Jumis sudaryti sutarties ar jos tinkamai įvykdyti. 

Kreipdamiesi su užklausa, prašymu, ar skundu turėsite pateikti tą informaciją, kuri yra būtina tam, kad galėtume tinkamai atsakyti į gaunamas užklausas, prašymus bei skundus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prašymą ar skundą.

Informuojame, kad Jūs neprivalote užsiregistruoti mūsų elektroninėje parduotuvėje ir mums pateikti atitinkamų asmens duomenų, kad galėtumėte įsigyti prekes ar su mumis bendrauti. Tačiau Jums nusprendus susikurti paskyrą ir užsiregistruoti mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūs turėsite pateikti privalomus registracijos duomenis. Priešingu atveju, negalėsite susikurti paskyros elektroninėje parduotuvėje.

 1. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Įprastai Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos, prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais. Jeigu pirkėjas nesutampa su prekių gavėju, gavėjo asmens duomenis mums pateikia prekių pirkėjas.

Tam tikrais atvejais asmens duomenis galime gauti iš trečiųjų šalių: 

 • Kai registracijai (prisijungimui) elektroninėje parduotuvėje naudojate „Google“ ar „Facebook“ paskyrą;
 • Tam tikrą informaciją galime gauti iš paslaugų teikėjų (pavyzdžiui, kurjerio pateikta informacija apie siuntos pristatymo būklę, ar mokėjimo įstaigos patvirtinimas apie sėkmingą užsakymo apmokėjimą).
 1. Kam perduodamame Jūsų asmens duomenis?

Siekdami privatumo politikoje nurodytų tikslų, asmens duomenis galime perduoti žemiau nurodytiems duomenų gavėjams: 

 • paslaugų teikėjams, teikiantiems pristatymo paslaugas (pavyzdžiui, kurjeriai);
 • programinės įrangos priežiūros ir palaikymo, internetinės svetainės administravimo, duomenų saugyklų ir panašias paslaugas teikiantiems subjektams;
 • rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiantiems subjektams;
 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatams, kai tai būtina mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kitoms kompetentingoms valdžios institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai dažniausiai yra įsikūrę Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėse arba duomenis saugo šiose valstybėse. Tik keli paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, Google Ireland Limited ar Facebook Ireland Ltd.) duomenis gali tvarkyti ir už EEE ribų, pavyzdžiui, JAV. Bet kuriuo atveju, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už EEE ribų, jeigu:

 • Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, į kurią perduodami asmens duomenys, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas (dabartinius Europos Komisijos sprendimus dėl tinkamumo galite peržiūrėti čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_lt), arba
 • su tokiais partneriais sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas duomenų perdavimui už EEE.
 1. Ar priimate automatinius sprendimus, įskaitant profiliavimą?

Tvarkydami asmens duomenis mes nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

 1. Kokias teises Jūs turite?

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis ir jeigu tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • pateikti prašymą ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis arba,atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • esant tam tikroms BDAR įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, asmens duomenys nėra reikalingi tikslui, dėl kurio šie asmens duomenys buvo renkami, pasiekti ir kt.), Jūs turite teisę pateikti prašymą, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Ši Jūsų teisė nėra absoliuti;
 • pateikti prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai ginčijate asmens duomenų tikslumą; kai nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi asmens duomenysir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; kai mums asmens duomenų nebereikia, tačiau šių asmens duomenų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; kai Jūs paprieštaraujate, kad asmens duomenys būtų tvarkom mūsų teisėtų interesų tikslais,kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų;
 • išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai mes asmens duomenis tvarkome remdamiesi bendrovės ir / ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;
 • pateikti prašymą perkelti (gauti) asmens duomenis, kurių tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar sutarties sudarytos su Jumis vykdymo tikslu, jeigu šie asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų asmens duomenų tvarkymas tikslais, kurie buvo grindžiami Jūsų sutikimu, bus nutrauktas, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jeigu norite įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į mus elektroniniu paštu: info@simba.lt arba paštu adresu: Rūtų g. 8, Dievogalos k. Kauno r. sav. Lietuva, LT-53428.

Nepavykus išspręsti klausimo ar tuo atveju, kai mūsų pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 1. Ar naudojame slapukus?

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, planšetėje ar mobiliajame telefone). Slapukų bei kitų sekimo technologijų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau,daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Slapukai plačiai naudojami tam, kad internetinės svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, taip pat teiktų informaciją svetainės savininkams.

Kokių tipų slapukai gali būti?

 • Funkciniai slapukai

Šie slapukai leidžia internetinei svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau Jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Šie slapukai naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

 • Tiksliniai slapukai

Trečiosios šalys per šiuos slapukus įrašo Jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, Jūsų aplankytus puslapius ir nuorodas, kuriomis naudojotės. Šią informaciją naudosime, kad mūsų svetainė ir joje pateikiama reklama labiau atitiktų Jūsų interesus.

Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs pagrindiniame svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą su slapukais, išskyrus tuos slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas.

Mes naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kuri slapukų pagalba leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Jeigu nepageidaujate, kad Google Analytics įrankiai fiksuotų informaciją apie Jūsų naršymą, galite pasinaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildiniu arba pakeisti slapukų nustatymus.

Elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai:

Slapuko tipasSlapuko pavadinimasSlapuko tikslasSlapuko galiojimo laikas
Funkciniai_sF8Wfskirtas išsaugoti, ar vartotojas sutinka su tiksliniais (komerciniais) slapukais1 metai
FunkciniaiXSRF-TOKENskirtas apsaugai nuo CSRF (Cross-Site Request Forgery) atakų2 valandos
Funkciniaisimba_sessionnaudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti2 valandos
Tiksliniai_gaGoogle Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę2 metai
Tiksliniai_gatGoogle Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą1 diena
Tiksliniai_gid„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti1 diena
Tiksliniai_gcl_au„Google AdSense“ šiuo slapuku eksperimentuoja su reklamos efektyvumu visose interneto svetainėse, kurios naudojasi jų paslaugomis3 mėnesiai

Kaip galite valdyti slapukus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet ExplorerChromeFirefoxSafari.

Jeigu pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ir draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine.